Een close-up van de handen van een vrouw

Infectiebestrijding voor langdurige zorg

In instellingen voor langdurige zorg is het belangrijk om de verspreiding van infecties tegen te gaan. In onderstaande artikelen leest u meer over het identificeren en voorkomen van risicosituaties.
 
We weten dat ouderen, chronisch zieken en bepaalde risicogroepen gevoeliger zijn voor infecties en hier langzamer van herstellen. Bij oudere leeftijdsgroepen kan het immuunsysteem verzwakken en neemt het risico op complicaties en daaruit voortvloeiende ziekten toe. Wanneer mensen dicht bij elkaar wonen en samen tijd doorbrengen in gemeenschappelijke ruimtes, wat vaak het geval is in een verpleeghuis, is het risico op overdracht groot. 
 
Aangezien infecties zich gemakkelijker van persoon op persoon kunnen verspreiden in instellingen voor langdurige zorg, is het belangrijk om de situaties te identificeren waar er een risico op kruisbesmetting bestaat. Door de risicosituaties te identificeren, kunnen we strategieën voor goede handhygiëne implementeren om het risico op infectie te verminderen. In een instelling voor langdurige zorg zijn er verschillende doelgroepen die moeten worden geïnformeerd over hoe goede handhygiëne moet worden toegepast. Bewoners, zorgprofessionals en bezoekers spelen allemaal hun rol bij het garanderen van veilige langdurige zorg. 
 

4Moments_WHO_800x500.jpg   


Infectiebestrijding voor instellingen voor langdurige zorg – de 4 momenten van handhygiëne van de WGO 

Infecties bij bewoners van instellingen voor langdurige zorg komen vaak voor, zijn duur en gaan gepaard met aanzienlijke sterftecijfers. Met name bij ouderen zorgt de overdracht van infecties voor veel problemen. Veel bewoners zijn vanwege immuunstoornissen en andere beperkingen die verband houden met veroudering bijzonder kwetsbaar. 
 
Bij langdurige zorg is bovendien het risico op overdracht van infecties of micro-organismen groot. Dit heeft verschillende redenen, waaronder een open omgeving met veel contactpunten tussen zorgverleners, bezoekers en bewoners. Dit betekent dat de voorzorgsmaatregelen die genomen worden in instellingen voor langdurige zorg vaak erg afhangen van individuele initiatieven en kennis van het personeel.
 
Om zowel fysieke als financiële schade te voorkomen die veroorzaakt kan worden door de overdracht van infecties binnen uw instelling voor langdurige zorg, is het belangrijk om de verspreiding te beperken. Goede handhygiëne is de belangrijkste stap bij het voorkomen van infecties bij langdurige zorg. De WGO heeft een manier ontwikkeld om 4 momenten van handhygiëne toe te passen binnen instellingen voor langdurige zorg. Was uw handen 1) voordat u de bewoner aanraakt; 2) direct vóór het uitvoeren van een schone/aseptische procedure; 3) direct na een procedure met risico op blootstelling aan lichaamsvloeistof en 4) na het aanraken van de bewoner of wanneer de ontmoeting wordt onderbroken.
 
Door bezoekers en personeel voor te lichten en door zeep en water of handdesinfectieproducten toegankelijker te maken, draagt u bij aan een goede handhygiëne en vermindert u het risico op verspreiding van infecties in uw instelling voor langdurige zorg. 
 
We weten dat zorgen voor ouderen betekent dat u ook rekening houdt met hun welzijn en dat u let op hun specifieke behoeften voor huidverzorging. Hoewel handdesinfectieproducten efficiënt zijn, is de beschikbaarheid van zachte zepen, handcrèmes en andere producten die bedoeld zijn voor de gevoelige huid een goede aanvulling. Ook laat u hiermee uw zorg zien voor uw bejaarde bewoners. 
 
Klaar om maatregelen te nemen om handhygiëne te verbeteren in uw instelling voor langdurige zorg? Laat een van onze teamleden contact met u opnemen.
 
 

Aanbevolen producten