Handen wassen

Help uw team aandacht te blijven geven aan goede handhygiëne

Het regelmatig en op de juiste manier handen wassen in foodservice is het beginpunt om uw personeel en gasten te beschermen tegen kruisbesmetting en veilig te houden.


Uw team moet hun handen altijd wassen na: 


  • Gebruik van het toilet
  • Verlaten van en terugkeren in de keuken en bereidingsgebieden
  • Het buitenzetten van vuilnis 
  • Het hanteren van schoonmaakmiddelen
  • Eten, drinken, roken of het kauwen van kauwgom of tabak
  • Het hanteren van rauw vlees, kip of vis
  • Het aanraken van het lichaam of kleding
  • Niezen, hoesten of het gebruik van een tissue
  • Het aanraken van geld
  • Het uittrekken van handschoenen en voordat ze worden aangetrokken

Zorg ervoor dat uw handwasstations altijd bevoorraad zijn met zeep en papieren handdoeken. Gebruik de onderstaande middelen om uzelf en uw team te trainen en doe onze trainingsquiz in onze Handleiding voor hand- en persoonlijke hygiëne om uw kennis te testen.

Downloads