Betere prestaties vanaf de basis

Wipingandcleaning.tif

Betere prestaties vanaf de basis

Wanneer we kijken naar oplossingen om productieprocessen te verbeteren, is het niet altijd eenvoudig om blijvende initiatieven te introduceren. Bij oplossingen die door het management worden bedacht, wordt vaak geen rekening gehouden met de basisbeginselen als onderhoud en reiniging. De meeste managers weten heel goed dat ze bij veranderingen moeten beginnen vanuit het perspectief van de medewerker, maar onderzoek laat zien dat dit in de praktijk vaak niet gebeurt. Dit betekent dat hulpmiddelen als ‘lean’ die moeten helpen met de efficiëntie binnen een bedrijf, vaak meer een managementfilosofie worden in plaats van een productierealiteit.
 
In gesprek gaan met uw werknemers is de eerste stap bij het vaststellen waar veranderingen het hardste nodig zijn. En hoewel het vaak minder belangrijke taken lijken, vormen onderhoud en reiniging een groot onderdeel van het werk op de werkvloer. Verbeteringen op dit gebied hebben een groot effect op de algehele productiviteit.
 
 
“Het is belangrijk dat we iedereen betrekken bij het herkennen van de problemen en het nadenken over de onderliggende redenen. Anders is het niet mogelijk om duurzame veranderingen en verbeteringen te realiseren.”
- Knut Sandbakken, Senior Advisor Production Development, SINTEF – Noorwegen

Het probleem – Blijvende veranderingen realiseren

In plaats van langetermijninitiatieven door te voeren, richten veel bedrijven zich op snelle oplossingen om kortetermijndoelen te halen en passen ze algemene middelen toe waarbij geen rekening wordt gehouden met de wensen van de werknemers. Omdat bedrijven vaak staan te springen om dit soort kortetermijnoplossingen door te voeren, voeren ze programma's vaak overhaast door zonder eerst te controleren of werknemers – inclusief management – voorbereid zijn op deze nieuwe manier van werken. 
 
Door te veel nieuwe productieprocessen in één keer door te voeren die niet binnen de hele organisatie vanaf de basis zijn opgebouwd, kan er - wat door McKinsey1 ‘initiatiefvermoeidheid’ wordt genoemd - ontstaan. Deze vermoeidheid kan de winst in efficiëntie snel laten vervliegen en kan zelfs voor wantrouwen zorgen onder de werknemers.

De oplossing – Begin met waar het zich allemaal afspeelt

De oplossing hiervoor is dat managers moeten beginnen om hun medewerkers te vragen naar de belangrijkste uitdagingen binnen hun dagelijks werk. Dit kan beteken dat managers wat tijd met ze doorbrengen op de werkvloer, met ze meelopen en vragen stellen over hoe en waarom ze taken op een bepaalde manier uitvoeren. Als mensen betrokken worden bij het herkennen van de problemen, maar ook de oplossingen inzien, zijn ze veel meer geneigd om nieuwe processen ook daadwerkelijk te steunen. Zodra u de wensen van de werknemers begrijpt, kunt u een lijst maken met de dingen die moeten veranderen, zoals een betere organisatie of betere reinigingsproducten. Uiteindelijk kunt u zo de manier van werken voor uw personeel ook makkelijker maken door ervoor te zorgen dat de juiste producten en hulpmiddelen op de juiste plaats beschikbaar zijn. 
 
“Veel organisaties besteden hun energie veelal aan methoden en hulpmiddelen, en daarmee wordt de potentie van de individuele medewerker vaak niet volledig benut.” - Dag Lotsander, Lean Expert – Zweden
 
 
Neem contact op met uw Tork-verkoopvertegenwoordiger en wij helpen u graag met het verbeteren van uw onderhouds- en reinigingsoplossingen.
 
 
 
–––––––––––––––
Bronnen:
1. McKinsey, “From Lean to lasting - making improvements stick”, 2008