Tork_and_Sustainability_orginal - Copy.jpg

Duurzaamheid

Tork: Wij brengen duurzaamheid voor u in de praktijk, elke dag weer

We zijn van mening dat duurzaamheid pas een succes is wanneer het uw bedrijf ondersteunt en waarde toevoegt. Om die reden werken we nauw met u samen om uw wensen te identificeren en producten en diensten te ontwikkelen die uw bedrijf beter maken. Wij brengen duurzaamheid voor u in de praktijk, elke dag weer. Niet alleen omdat dit beter is voor de planeet, maar ook zodat u dit onderaan de streep merkt en zodat uw medewerkers en stakeholders hun voordeel eruit kunnen halen.
 
Bij Tork begrijpen we de wensen van onze klanten en bieden we producten en diensten die hen helpen zich te richten op de dingen die voor hun bedrijf het belangrijkst zijn. Duurzaamheid is daar een integraal onderdeel van, en van alles wat we doen. 

Het draait allemaal om het creëren van waarde voor klanten.

Onze aanpak van duurzaamheid geldt niet alleen voor het milieu, maar ook voor mensen en de samenleving. We gaan verder dan naleving van de regels, verminderingen en efficiëntie en investeren in wat echte waarde heeft: hoe we uw bedrijf kunnen verbeteren. Of u nu streeft naar gelukkigere medewerkers of naar een hogere winst: Tork kan u helpen uw doelstellingen te bereiken. Om dit mogelijk te maken, laten we duurzaamheid in de praktijk voor u werken, door middel van innovatie en strategische samenwerking. 

Duurzaamheid als kern van onze innovaties

We beginnen met wat onze klanten nodig hebben, om ervoor te zorgen dat we duurzaamheid echt voor hen laten werken. En tijdens de ontwikkeling blijven we hun betrekken door middel van onderzoeken, producttesten en verbeteringsprocessen. We maken het dagelijkse werk voor schoonmakers bijvoorbeeld makkelijker en effectiever dankzij slimme verpakkingen en diensten zoals Tork Easy Handling™ en Tork EasyCube™, die zowel geld als tijd besparen.
 
Levenscyclusanalyse (LCA) maakt ook integraal deel uit van de ontwikkeling van alle nieuwe producten van Tork. Dit betekent dat we voor alle zaken de volle verantwoordelijkheid nemen, van de winning van grondstoffen tot de productie en uiteindelijk tot aan het recyclen van het afval. U hoeft zich dus nooit druk te maken over de milieukenmerken van een product van Tork.

Partnerschap is een belangrijke strategie

Door onze producten en diensten bij onze klanten en eindgebruikers te testen kunnen we er zeker van zijn dat ze in de praktijk werken. We werken samen met anderen in onze industrie om de cirkel te sluiten, bijvoorbeeld in onze 'Van afval tot grondstof'-initiatieven. Ook sluiten we ons aan bij onderzoekers en experts om onze kennis en die van anderen met betrekking tot duurzaamheid en de beste praktijken voor hygiëne uit te breiden (bijvoorbeeld via het 'Tork Green Hygiene Council' in Noord-Amerika).
 
Daarnaast controleren we of onze producten voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen, door samen te werken met de hoogst aangeschreven onafhankelijke milieucertificerings-organisaties. Als wereldwijd merk bieden we met trots duurzame keuzes in het hele Tork-assortiment, zodat het voor u makkelijker is om producten te kiezen die milieubewust, veilig en van de juiste kwaliteit zijn.

Verantwoordelijkheid in de productieketen, van begin tot eind…

SCA legt de basis voor onze duurzaamheidspraktijken door als leider van de industrie op te treden in duurzame bosbouw, papierproductie, inkoop en logistiek. De strategie van SCA is gebaseerd op een duurzaam bedrijfsmodel waarin het creëren van waarde voor mens en natuur op gelijke voet wordt gesteld met groei en winstgevendheid. Deze duurzame aanpak heeft al erkenning gekregen door verschillende prijzen en beoordelingen.
 
Omdat we deel uitmaken van SCA, een koploper in de industrie op het gebied van duurzame bosbouw, nemen we de volle verantwoordelijkheid voor de hele productieketen, met inbegrip van al onze leveranciers. SCA heeft een gevestigd en gecontroleerd wereldwijd beleid voor het inwinnen van grondstoffen, waaronder degene die voor Tork worden gebruikt. Er worden alleen duurzame vezels uit verantwoorde bronnen gebruikt voor de vervaardiging van de producten van Tork.  

...En nog verder

Hierdoor kunnen innovaties van Tork nog verder gaan. We gaan verder dan transparant zijn over wat we doen, en richten ons actief op partnerschap en samenwerking. We richten ons op de hele waardeketen, niet alleen op een efficiënt gebruik van hulpbronnen; we streven ernaar niet alleen ons maar ook uw energieverbruik te verminderen; en we geven om uw medewerkers alsof ze de onze zijn.
 

Wij brengen duurzaamheid voor u in de praktijk, elke dag weer.

Tork Xpressnap®

verbruikt 25% minder servetten vergeleken met traditionele dispensersystemen